Плочи

  01.09.2022 13:37  

Стикери върху винил. Сканирани графики от гел мастило върху рециклирана хартия.