Графика

Ръчно рисувани с гел мастило и тънкописци върху рециклирана хартия. 

Графика

Мандали и симетрия