Графика

  05.07.2022 16:17  

Ръчно рисувана с гел мастило върху рециклирана хартия